Water

Water is de belangrijkste informatiedrager voor ons lichaam.
Niet alleen het water wat je drinkt is belangrijk maar óók het water waarmee je kookt, groente wast, thee zet en het water waarmee je in bad gaat of gaat douchen. Zelfs het water wat je aan je planten of dieren geeft. Het lichaam bestaat voor 70% uit water en neemt de informatie die water met zich mee brengt op.

Het is belangrijk om tenminste 2 liter water per dag te drinken. De meeste mensen vergeten om te drinken, het lichaam droogt langzaam uit en het verouderingsproces wordt versnelt.

Mensen die veel drinken letten meestal niet op de kwaliteit van het water of ze drinken teveel koolzuurhoudend of mineraal vrij water met een hogere energiewaarde.
Daarom is het ook belangrijk wat voor een water je drinkt.
De giftige stoffen van het water hebben een frequentie die onder de lichtfrequentie zit.
De wateromvormer werkt zonder elektriciteit dus op basis van natuurlijke kosmische energie wat betekent dat het water niet kunstmatig wordt beïnvloed door elektriciteit.
Het water wordt fijn stoffelijk ontgift en daardoor wordt de structuur verbetert.
Kalk wordt in een amorphische staat gebracht, wat wil zeggen dat de kalk zich in kleine deeltjes opsplitst en zich nergens aan vastzet.

Wat zijn de vereisten om de wateromvormer zijn werk optimaal te laten doen ?

Er dient een koperen waterleiding van ongeveer 30 cm aanwezig te zijn.
De wateromvormer dient horizontaal gemonteerd te worden, zie linker afbeelding.
Wateromvormer is makkelijk verhuisbaar.
De bevestiging is gemakkelijk om de buis aan te brengen waardoor geen zaag en breekwerk plaats vindt.